PSZOK

 

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach
27-552 Baćkowice
godziny pracy: poniedziałek-piątek 7.00 -15.00
tel. 41-330 43 02 lub 500 031 418

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Punkt zlokalizowany jest na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach gm. Baćkowice.

Czynny jest od poniedziałku do piątku
w godzinach: od 7:00 do 15:00,
nr tel. 41-330 43 02 lub 500 031 424

Adres prowadzącego PSZOK:

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.

27-552-Baćkowice 86

Do tego punktu (PSZOK-u) każdy mieszkaniec gminy: Baćkowice, Bogoria, Dwikozy, Iwaniska, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Osiek, Sadowie oraz Samborzec może nieodpłatnie dostarczyć we własnym zakresie odpady komunalne opisane w § 3 ust. 1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie EZGDK.

Zasady przyjęcia odpadów:

  • Przekazujący odpady przy wjeździe do ZUOK powinien zgłosić się do obsługi PSZOK-u w celu ustalenia miejsc rozładunku poszczególnych odpadów;
  • Przekazujący odpady zobowiązany jest do ich rozładunku w miejscach wskazanych przez obsługę;
  • Po przekazaniu odpadów przyjmujący wystawia każdorazowo ?Potwierdzenie przekazania odpadu?. Odpady przyjmowane od przedsiębiorców są potwierdzane na Karcie Przekazania Odpadu.
  • Warunkiem przyjęcia odpadów jest złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do biura EZGDK z siedzibą w Baćkowicach.