Przewoźnicy 2017

Informacja o przewoźnikach odpowiedzialnych za odbieranie odpadów.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.  odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie realizowane będzie przez podmioty wyłonione w trybie postępowania przetargowego:

Gminy: Baćkowice, Bogoria, Iwaniska, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Obrazów

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.,
Janczyce 50, 27-552 Baćkowice
tel. 15 8686220, 41 3304302, 500-031-424 e-mail: mzgok@onet.pl


Gminy: Dwikozy, Osiek, Samborzec

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Zieliński"
ul. Klasztorna 27a, 26-035 Raków
tel/fax 41 3535027 tel. kom. 515 181 749
e-mail: liderbus@wp.pl


Gminy: Sadowie, Łoniów

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Eko-Kwiat Sp. z o.o.
26-008 Górno, Wola Jachowa 94 a,
tel. 41 302 37 74, Tel. kom 501-502-264,
e-mail: eko-kwiat@wp.pl