Zarząd Związku 2019-2023

Członkowie Zarządu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki

 

Przewodniczący Zarządu

Pan Krzysztof Tworek

Członkowie Zarządu:

Pan Paweł Rędziak

Pan Grzegorz Gajewski

Pan Piotr Chojnacki

Pan Paweł Dzioba