Zarząd Związku 2014-2018

Członkowie Zarządu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki

 

Przewodniczący Zarządu

Pan Władysław Brudek

Członkowie Zarządu:

Pan Marian Partyka

Pan Krzysztof Tworek

Pan Paweł Dzioba