Konsultacje społeczne 31 październik 2018 r.

Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/KS/2018 z dnia 30 października 2018 r. zaprasza do konsultacji społecznych projektów uchwał.

Opinie i uwagi należy zgłaszać w terminie do dnia 07.11.2018 r. osobiście, listownie pod adres: Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki, Baćkowice 86, 27-552 Baćkowice lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: ezgdk@pro.onet.pl 

Dokumenty:

Zarządzenie Nr 2/KS/2018 

Projekty uchwał

Formularz uwag

Protokół z zakończenia przebiegu konsultacji społecznych