Konsultacje społeczne 14 listopada 2017

Zarząd Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/KS/2017 z dnia 13 listopada 2017 r. zaprasza do konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki.

Opinie i uwagi należy zgłaszać w terminie do dnia 28.11.2017 r. osobiście, listownie pod adres: Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki, Baćkowice 86, 27-552 Baćkowice lub pocztą elektroniczną na adres ezgdk@pro.onet.pl

Dokumenty:

Zarządzenie Nr 2/KS/2017 pdf logo
Projekt uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki. pdf logo
Formularz pdf logo
Protokołu z zakończenia przebiegu konsultacji społecznych pdf logo