Komisja Rewizyjna 2019-2023

Członkowie Komisji Rewizyjnej Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Pan Rafał Łysiak – Burmistrz Osieka

Członkowie Komisji Rewizyjnej

Pan Marcin Adamczyk – Wójt Gminy Bogoria
Pan Robert Orłowski - Przewodniczący Rady Gminy Klimontów