Harmonogramy 2018

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na 2018 r. 

Odbiór raz w miesiącu:

Baćkowice  doc logo
Bogoria doc logo
Dwikozy doc logo
Iwaniska doc logo
Klimontów doc logo
Koprzywnica - miasto doc logo
Koprzywnica - gmina doc logo
Lipnik doc logo
Łoniów doc logo
Obrazów doc logo
Osiek - miasto doc logo
Osiek - gmina doc logo
Sadowie doc logo
Samborzec doc logo

 

Odbiór 2 oraz 4 razy w miesiącu:

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH – BAĆKOWICE, BOGORIA, IWANISKA, KLIMONTÓW, KOPRZYWNICA, LIPNIK, ŁONIÓW, OBRAZÓW (MZGOK) doc logo
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCHI – DWIKOZY doc logo
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH – OSIEK doc logo
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH – SAMBORZEC doc logo

 


 Odbiory odpadów wielkogabarytowych i ZSEIE

BAĆKOWICE, BOGORIA, IWANISKA, KLIMONTÓW, KOPRZYWNICA, LIPNIK, ŁONIÓW, OBRAZÓW (MZGOK)  doc logo
DWIKOZY, OSIEK, SAMBORZEC doc logo
SADOWIE doc logo