• 3
 • 1
 • 2

INFORMACJA DOTYCZĄCA UROCZYSTEGO WRĘCZENIA NAGRÓD

Z A P R O S Z E N I E


do udziału w trzynastej edycji programu edukacyjnego pn.:
„Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady”.


Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki pragnie zaprosić wszystkie szkoły z terenu EZGDK do wzięcia udziału w trzynastej edycji programu edukacyjnego pn. „Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady”.

Zgłoszenie udziału szkoły w konkursie należy przesłać na adres e-mail (skan pisma) lub pocztą do dnia 19 października 2018 r. zgodnie ze wzorem w załączniku nr 1.
Spotkanie organizacyjne z przedstawicielami szkół z poszczególnych gmin Związku (Baćkowice, Bogoria, Dwikozy, Iwaniska, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Opatów, Osiek, Ożarów, Samborzec, Sandomierz, Sadowie) odbędzie się 23 października 2018 r. (wtorek) o godz. 10:00 w budynku wielofunkcyjnym, świetlicy przy Urzędzie Gminy w Baćkowicach.

Na spotkaniu zostaną również omówione, uzgodnione następujące zagadnienia i propozycje:

 1. Sprawy organizacyjne związane z przeprowadzeniem programu edukacyjnego pn.: "Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady".
 2. Ustalenie nowego regulaminu konkursu oraz opracowanie nowych form przeprowadzenia programu w szkołach.
 3. Działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi. 
 4. Powołanie komisji konkursowej.
 5. Zbiórka baterii w szkołach.
 6. Propozycje nagród za udział w konkursie dla szkół i uczniów.

Koordynator
Agnieszka Podsiadło


W razie pytań proszę o kontakt Agnieszka Podsiadło
tel. kom. 607 968 744 lub 15 866 13 98.

 

Dokumenty do pobrania:

Dofinansowanie programu edukacyjnego

Program edukacji ekologicznej dotyczący selektywnej zbiórki odpadów prowadzonej na terenie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki pn. „Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady – XIII edycja” został dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Kielcach zgodnie z podpisaną umową dotacji nr 1407/19 z dnia 24.06.2019r. w kwocie: 20 342,87 zł stanowiącej  80% kosztów kwalifikowanych zadania którego całkowity koszt wyniósł: 25 428,58 zł. Zostały zakupione następujące nagrody:

 • 10 urządzeń wielofunkcyjnych,
 • 10 tabletów,
 • 18 lornetek,
 • 38 temperówek elektrycznych,
 • 38 piłek,
 • 38 kalkulatorów,
 • 38 ładowarek Power Bank, 
 • 38 głośników przenośnych,
 • 38 słuchawek,
 • 38 głośników przenośnych.