• 3
  • 1
  • 2

 Z A P R O S Z E N I E

do udziału w dziesiątej edycji programu edukacyjnego pn.:
„Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady”.

Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki pragnie zaprosić wszystkie szkoły z terenu EZGDK do wzięcia udziału w dziesiątej edycji programu edukacyjnego pn. „Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady”. Zgłoszenie udziału szkoły w konkursie należy przesłać na adres e-mail (skan pisma) lub pocztą do dnia 16 października 2015 r. zgodnie ze wzorem w załączniku nr 1.

Spotkanie organizacyjne z przedstawicielami szkół z poszczególnych gmin Związku (Baćkowice, Bogoria, Dwikozy, Iwaniska, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Opatów, Osiek, Samborzec, Sandomierz, Sadowie) odbędzie się 19 października 2015 r. o godz. 10:00 w budynku wielofunkcyjnym przy Urzędzie gminy w Baćkowicach.
Na spotkaniu zostaną również przedstawione i uzgodnione następujące zagadnienia:

  1. Sprawy organizacyjne związane z przeprowadzeniem programu edukacyjnego pn.: "Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady",
  2. Ustalenie nowego regulaminu konkursu oraz opracowanie nowych form przeprowadzenia programu w szkołach,
  3. Działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi,
  4. Powołanie komisji konkursowej,
  5. Zbiórka baterii w szkołach,
  6. Propozycje nagród za udział w konkursie dla szkół i uczniów.

Koordynator
Paweł Dzioba

Załącznik nr 1 pdf logo

Regulamin konkursu 
Kryteria oceny 
Podsumowaniepdf logo


Program edukacji ekologicznej dotyczący selektywnej zbiórki odpadów prowadzonej na terenie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki pn. „Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady – X edycja” został dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Kielcach zgodnie z podpisaną umową dotacji nr 27/16 z dnia 14.04.2016r. w kwocie: 23 014,10 zł stanowiącej 80 % kosztów kwalifikowanych zadania którego całkowity koszt wyniósł: 28 767,63 zł. Zostały zakupione następujące nagrody: 10 urządzeń wielofunkcyjnych, 10 mikroskopów cyfrowych, 10 lornetek, 13 globusów indukcyjnych, 43 torby na ramię, 43 zegarki na rękę, 43 słuchawki bezprzewodowe, 43 kalkulatory, 43 plecaki, 43 mysz bezprzewodowych, 43 statuetki, 4 tablety, 4 słuchawki bezprzewodowe, 5 tyś. zeszytów.